Bitwardsin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Bitwards Oy
Y-tunnus: 2799772-8
Osoite: Laajalahdentie 23, 00330 Helsinki

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Eljas Saastamoinen
eljas.saastamoinen@bitwards.fi

 

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on verkkosivujen käyttöehtojen hyväksyminen. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteiden ylläpitoon sekä suoramarkkinointiin. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön tai yrityksen nimi
  • sähköpostiosoite
  • puhelinnumero
  • www-sivustojen osoitteet
  • verkkoyhteyden IP-osoite
  • käyttöjärjestelmä
  • laitetyyppi
  • selaushistoria
  • URL-osoite

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde sitä vaatii tai asiakas vaatii “tulla unohdetuksi”.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta Google analytiikan kautta, sekä www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivustollamme evästeitä kerätäksemme ja analysoidaksemme sivuston suorituskykyä ja käyttöä, tarjotaksemme sosiaalisen median ominaisuuksia sekä parantaaksemme ja räätälöidäksemme sisältöä ja mainoksia.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.